D87 Càpsules Amalaki Complex

D87 Càpsules Amalaki Complex

25,95 € 25.95 EUR

25,95 €

Afegeix a la Cistella


Garantia de devolució 15 dies.
Enviament gratuït a Espanya per a tots els productes.
Termini mínim d'entrega, 48 hores.

NOVETAT

D87  Càpsules Amalaki Complex 

Per a l'acidesa gàstrica

Odoo image and text block

D87 CÀPSULES AMALAKI COMPLEX

Fórmula complexa rica en ingredients antioxidants, antiinflamatoris i regeneradors tissulars.

D87 Amalaki Complex és una fórmula complexa formulada amb base d’AMALAKI CAPRÓS® (NATREON), una multi patent (EUA 6.290.996, EUA 8.962.576, EUA 6.362.167) d’extracte estandarditzat amb el 60% de tanins de Phyllanthus Emblica (Grosella espinosa de la Índia), emblicanina A, emblicanina B, unigluconina i pedunculagina, classificats com a polifenols potents, rica en vit C, fibres i minerals.

Els polifenols són potents antioxidants que es troben en una gran varietat d’extractes vegetals, que han demostrat que donen suport a la salut cognitiva, la digestió, la salut del cor i una  resposta immune saludable.


LLAVOR D'ARANJA

La fórmula també aporta extracte de llavor d’aranja molt rica en bioflavonoides. L’extracte de les llavors conserva els bioflavonoides i la vitamina C de l’aranja. Se li atorguen propietats:

 • Antibiòtiques i antifúngiques sobre 800 soques de bactèries patògenes, virus, paràsits i més de 100 soques de fongs, sense alterar la microbiota intestinal habitual.

 • Antiinflamatòries sobre les úlceres gàstriques mitjançant l’acció sobre els enzims COX i en casos de dispèpsia, malalties inflamatòries intestinals i en infeccions gastrointestinals.

 • Antioxidants amb acció preventiva en malalties degeneratives.

 • Cardiotòniques i antitrombòtiques


Els MUCÍLAGS D'ALTEA o malví tenen propietats demulcents: recobreixen la mucosa gàstrica i orofaríngea, generant una protecció davant de les agressions i inflamacions i ajudant a la seva regeneració.

La EMA (Agència Europea del Medicament) aprova l’ús del malví pel tractament d’alleugerir les molèsties gastrointestinals.

La PEPSINA és una peptidasa, un enzim digestiu que degrada les proteïnes a l'estómac en un pH d'entre 2 i 4. Es desactiva del tot amb un pH superior a 6. La pepsina és més eficient en  'escissió d'enllaços peptídics entre els aminoàcids hidròfobs i sobretot aromàtics, com ara la fenilalanina (F), el triptòfan (thr) i la tirosina (I).

GLUCONAT DE ZINC

Aquest combinació millora l’absorció del zinc, augmentant la seva efectivitat a nivell sistèmic.

El zinc és un mineral que intervé en més de 200 reaccions bioquímiques.

A nivell gàstric, té la capacitat antioxidant, estabilitzadora de la membrana i de reforçar la secreció de mucositat. De manera que, manté la integritat de la barrera gàstrica.

La seva acció antioxidant pot prevenir lesions causades per radicals lliures (alcohol, fàrmacs).

La seva capacitat protectora de la mucosa, pot millorar les lesions causades per una infecció d’Helicobacter pylori (inhibeix l’activació dels leucòcits associats a H.pylori i la ureasa* produïda per la bactèria).

*El centre actiu de la ureasa conté un ió níquel, indispensable per la seva activitat enzimàtica. Quan el níquel es substitueix per zinc, la ureasa s’ inactiva considerablement).

VITAMINA B6

La vitamina B6 i el seu derivat piridoxal 5-fosfat, actuen com cofactors enzimàtics, sent essencials en més de 100 enzims, majoritàriament involucrats en el metabolisme de les proteïnes, en la biosíntesi de l’hemoglobina i com coenzim per la glucogen fosforilasa (enzim que catalitza l’alliberació de la glucosa del glucogen emmagatzemat). També intervé en la síntesi de la cisteïna i el metabolisme de l’homocisteina.

Les seves accions reconegudes són, la seva contribució en:

 • Funcionament normal del sistema nerviós i sistema immunitari.

MOLIBDAT SÒDIC

És important com a cofactor de la aldehid oxidasa per a la descomposició d'aldehids com ara acetaldehid, un producte de descomposició d'alcohol i producte de llevats/fongs a l'intestí com ara candida;

 • Disminució de la fatiga i l’esgotament. 

 • Regulació de l’activitat hormonal.

L-SELENIOMETIONINA

Es tracta d’un micronutrient essencial que forma part de varies proteïnes i enzims, entre ells la Glutatió peroxidasa (GPX) , les deiodinases (TDI), tioredoxina reductases (TR) i la selenofostat sintetasa, tot i que, se n’han descrit 35. De manera que, es fonamental per tenir una correcta acció antioxidant (GPX), metabolisme energètic (TDI) i regulació reductora dels factors de transcripció gènica (TR).


50 Dòsis

COM I QUAN ES PREN

Prendre de 1-2 càpsules al dia, durant els àpats.


INGREDIENTS PER DOSI

Amalaki 250mg, Llavor d’aranja 100mg, Pepsina 25mg, Mucílags liofilitzats d’arrel d’Althea officinalis 20mg, Gluconat de Zinc 71,43mg, Vitamina B6 1,71mg, Molibdat sòdic 0,1mg, L-seleniometionina 6mg, excipients..


D87 Amalaki Complex és un complement alimentari, i per tant, no ha d’usar-se com a substitut d’una dieta variada i equilibrada.

Precaucions

 • Recomanem abstenir-se de prendre durant l'embaràs, lactància i nens menors de sis anys.

 • Recordeu que l'administració oral de qualsevol preparat (fins i tot herbari) ha de posar en coneixement d'un especialista mèdic, per si haguessis possibles interaccions o contraindicacions amb medicaments que pugui estar prenent.

 • Efectes secundaris: tenir en compte que pot donar lloc a reaccions al·lèrgiques en casos d'hipersensibilitat a algun ingredient del producte.

 • Precaució / intoxicacions: No s'han descrit les dosis habituals.

Eix Estructural

Aquest producte forma part dels tractaments de l'eix  Estructural.
Descobreix tots els productes d'aquest eix...

+ Informació